ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

Γ. Βλάχου 38

210 67 29 333
210 67 29 334

Δευτέρα – Πέμπτη: 18.30 – 00.30
Παρασκευή – Κυριακή: 12.30 – 00.30

* Ο χώρος διατίθεται για ιδιωτικές εκδηλώσεις & πάρτυ